top of page

Kontaktní terapie aneb záměr masáží

Všechny masáže/terapie se soustředí na vědomé propojování mysli s fyzickými pocity, prožitky a potřebami. Cílem je vytvořit v těle prostor pro mentální změnu, fyzicky v něm procítit mentální kroky a rozvíjet schopnost více vnímat a porozumět jeho signálům.

Hlavním záměrem procesu je ale znovuzískat důvěru v moudrost vlastního těla a obnovení kontaktu s ním, dát mu prostor pro vlastní vyjádření svých potřeb. Jedině tak z něho opět vytvoříme cenného a důvěryhodného průvodce životem.

Délka trvání individuální schůzky v potřebném rozsahu (cca 1-3h).

Lehkost

Radost v životě

Čistota

Jemnost

Radost

Síla

Elán

Zdraví

"Svou budoucnost tvořím tím, co dělám dnes."

bottom of page