top of page

Co je záměrem mých masáží?  

Lidský dotek je mocný.....od věků napravuje, hladí, laská, může ale také bolet, ublížit, zranit.....to vše znamená stále jedno a totéž – je to dotek mocné energie, ať už vědomé či nevědomé a záleží  na každém z nás, jakým způsobem tuto moc využije či použije.

Vzpomeňme, že když nás něco bolí, instinktivně přikládáme na dané místo ruku....aniž bychom si to mnohdy vůbec uvědomili!! Ten instinkt, ta potřeba zachycení a zpracování energie, která teče tím či oním způsobem...neustále s námi pracuje a ovlivňuje nás...ovlivňuje naši HMOTU.  

Co míním v tomto případě hmotou? 

 

Je to naše tělo. Naše půda, základ pro jakékoli naše konání na tomto světě. Podstatou živé hmoty jsou buňky, molekuly, atomy. Lidské tělo je složeno z nesmírně velikého počtu atomů, z neustálé energie vibrujících inteligentních částic, které si mezi sebou předávají informace. Člověk je mnohobuněčný organismus, tvořen přibližně deseti bilióny buněk. Jedna o druhé vědí a navzájem spolu samostatně spolupracují.

Otázkou zůstává, zda nám tato energie, pulsující v našem těle, slouží a posouvá kupředu, zda tyto vzájemně spolupracující buňky zdravě komunikují či nás blokují a nedovolí nám hnout se z místa.

V dnešní úžasné době, kdy se k nám dostává obrovské množství duchovních nauk a technik, které nám mohou usnadňovat náš život a posouvat ho obrovským skokem kupředu, jsem zaznamenala, že dochází ke stále většímu přehlížení našeho hmotného existenčního základu – tedy našeho těla. Není duchovní techniky, která by dovolila tuto úroveň přeskočit či ignorovat, a proto nám často nová učení neslouží natolik, nakolik by mohla, ač jsou tak lákavá, tak slibná! 

Protože toto je fakt, který je potřeba přijmout v první řadě. V tomto životě, na tomto světě, jsme zvolili být ve hmotě. Zvolili jsme být v TĚLE. A jistě mnozí z vás již vědí z vlastních zkušeností, že jen zpracování tohoto tématu je významná zkouška v našich životech – ať uz je to přes nemoce, indispozice, samotné přijetí tělesné existence....snad není člověka, co by alespoň jednou v životě nehledal příčinu své tělesné nepohody, změny, proměny...a právě proto je práce s vlastním tělem, s vlastní hmotou, ač zdánlivě mechanická, jedna z nejsilnějších duchovních činností vůbec!! Věřte či ne, ale i obyčejná návštěva fitka je v podstatě duchovní prací (samozřejmě – všeho s mírou a to se týká všech oblastí naší nejen fyzické aktivitiy). To rozhodnutí, udržení disciplíny při tréninku, samotné překonání fyzického nepohodlí, to vše je nutno překonat naší myslí, vůlí a vytrvalostí – a to je již duchovní práce, práce s naším nitrem, práce sama se sebou, práce s vlastní hodnotou. Každý z nás zakoušíme naši vlastní úroveň práce na sobě.  

Kultivujeme-li tělo, kultivujeme tak ducha. 

Ne nadarmo se již od pradávna říká: „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!“

Dostáváme se k zakopanému psu dnešní doby – mnoho klientů tvrdí, že neustále chodí na nějaké kurzy, vzdělávací semináře..ale v důsledku je pak využití je minimální....anebo naopak – při praktikování různých hlubokých mentálních technik se jim v životě rozběhnou někdy i vážnější nemoce.. Proč??

 

A tělo je fascinující nástroj – pokud mu poctivě nasloucháme, vysílá jasné informace o tom, kde zabrat, kde ubrat, kde vyladit, prostě – kam směřovat naši pozornost a tedy energii. Říkáme tomu obecně nemoc, ale jsou to pouhé informace o tom, která část v našem těle zrovna NEmá energie MOC, lépe řečeno, která jeho část zrovna NEní MOCná, a která je tedy NEMOCNÁ. 

Zmíněnymi terapiemi proto nechci „jen“ ulevit v daném okamžiku, ale vyčistit, rozhýbat a dobít, aby se vaše tělo mohlo propojit se Zdrojem a vlastním potenciálem.....aby vámi vaše záměry mohly protékat  jako divoká řeka krásnou přírodou....

Stejně jako poslání růže je rozkvést, vonět a být krásná. Ale i tato květina, aby mohla naplnit své poslání, zdobit svět a provonět ho, musí nejprve zakořenit v pevné a vyživené půdě, musí vyrůst z hmoty a ve hmotě.  

Stejně tak si my všichni neseme nějakou misi. I my však musíme nejprve ovládnout hmotu, zakořenit ji, vyživit, zprůchodnit všechny toky, aby námi naše záměry mohly s lehkostí proudit a zhmotňovat se.

Dopřejte si tak i vy vnitřní celkový úklid, probuzení a nastartování vašeho těla, a tím snadnější a radostnější propojení s vaším posláním, které jste sem přišli vykonat.

Čistě jednoduše, nemůžeme plnit prostor novými věcmi, pokud ho předtím nevyčistíme!!!! Je potřeba vyházet vše staré, tzv. „vyčistit trubky“,  nastartovat původní zdroj a ovládnout hmotu. Poté vámi všechny metafyzické záležitosti mohou proudit rychlostí blesku! A tak se tedy dostávam k mému původnímu záměru – vyčistit tělo, nabít tělo, naprogramovat tak, aby pro vás fungovalo..duchovními naukami nikoli "přeskočit", avšak zpracovat, neboli OVLÁDNOUT  HMOTU.

Dovolte si rozkvést a zavonět jako ta květina.

Kdo však čeká, ze okolo něj budu chodit, tančit a chřestit, vykuřovat a podobně, mýlí se.  Právě naopak – zaměřuji se výhradně fyzicky na vaše tělo, tak, abyste se s ním pořádně propojili, abyste ho cítili...ten nejdůležitejší impuls pro hmotu – cítit ji, tak, aby došlo k propojení těla a mysli.  Aktivuji body, nahřeji a doplním energii, zprůchodním vaše meridiány a to nejdůležitější – rozhýbu lymfu - váš hlavní tok informací a energie.  Její význam je pro mne skutěcně zásadní, pouze s čistou lymfou můžeme dále a úspěšněji tvořit na duchovní úrovni, v lehkosti a jemnosti, nechat protékat energii myšlenek naším tělem.  Je už tak jen na vás, zda ve vašem těle – zdravý duch či....cokoli jiného ☺.

bottom of page