top of page

Metamorfní technika

Metamorfní technika je výjimečná, velmi jemná a hluboce a trvale účinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti.

Metamorfní technika není postavena na léčení specifických symptomů, ale vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických tak psychických: je to cesta rozvoje a růstu. Je bezpečná pro každého, pomáhá vzít vlastní sílu do vlastních rukou a umožňuje dát směr našim životům.

Metamorfní technika je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).

Metamorfní technika se provádí zpravidla na chodidlech, rukách a hlavě.

Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

 

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je naším spojením s nebem.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organismu a jeho schopnost se regenerovat.

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení,

ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle, a která nám pomáhá co nejlépe využít náš potenciál.

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

Cena

Cena celé tělo:                 800 Kč 

Cena kúry:                     7 500 Kč

* kúra obnáší 10 návštěv

bottom of page