top of page

Přirozená diet-etika aneb splyňte s přírodou

Tak trochu „zažívací“ workshop nejen o potravě hmotné.

 

Účelem tohoto teoreticko-praktického setkání je přivést vás do stavu, kdy se nebudete muset již o nic v tomto ohledu starat (Respektive, necháte své pouhé a jediné NIC, aby se o vás postaralo samo.)
 

Uvolníme z hlavy různé návyky a přesvědčení.  Základem celého setkání je přeměna PARADIGMATU – úhlu pohledu na dietetickou problematiku, a to jak na rovině teoreticko- informační, tak v rovině bioenergetické – přímým přepisem i v jemnějších úrovních.
 

Bude mnoho, čehož již bylo vyřčeno mnohokrát předtím, ale jazykem a formou, která vám umožní proniknout více do PODSTATY vašeho Bytí, spojit se s ní a nechat tak onu prapůvodní MOUDROST pracovat za vás…pokud to sami dovolíte.
 

dietetika-01.jpg
dietetika-02.jpg

V první části se:

- ponoříme trochu do teorie a využijeme i hloubku a moudrost našeho jazyka, který ukrývá mnohé „přístupové kódy“ k podstatě principu systémů, které mnohdy už ani nevnímáme, 
 

- uvedeme se do podstaty samotné dietetiky a jejího původního významu – z pohledu stravy hmotné, ale i z pohledu základního existenciálního fungování, z pohledu našeho Bytí za pomoci kvantové fyziky a některých myšlenek známých „učitelů o životě“ (filosofů).


- předáme si pár zajímavých psychologických praktických pravidel duchovní dietetiky, která nám pomáhají držet tok energie v mezích, tzv. „březích našeho těla“, udržujících daný tvar (linii).
 

V druhé části si:

- povíme o elementárním fungování našeho těla, kde využijeme hojně praxe TČM, pro pochopení toho, proč mnohé diety fungují jen přechodně.
 

- předáme si lákavé a jednoduché recepty vystihující podstatu jednotlivých elementů a jak se jimi nechat správně vést, abychom už nad tím nemuseli příliš přemýšlet.
 

- a abychom nenechali vše jen v rovině teoretické a neodešli s plnou hlavou, necháme vše přepsat ještě v rovině našeho fyzického těla, přes prožitek, vášeň a radost, ponoříme se do našeho vnitřního chrámu, prostoru, kde se vše odehrává a konstelačními tanci nahlédneme na aktuální stav našich jednotlivých elementů, na náš osobní vztah ke každému z nich – doplníme, nasytíme, prožijeme, ZAŽIJEME!!

Celý workshop bude prokládán také praktickým starodávným cvičením Tao – orgánové sestavy, kde se naučíte pracovat a převzít kontrolu nejen nad svými vnitřními orgány a jejich hospodařením s výživou, ale i práci s emocemi a vše, co s nimi souvisí, tedy nejen na rovině fyzické, ale i nevyhnutelně psychické. Odnesete si též praktické materiály ke každodennímu použití v té nejjednodušší formě.


Celé setkání bude vedeno v radosti a lehkosti, což je hlavní a nejdůležitější pohon celého našeho Bytí a TRANSFORMACE.


Těším se na společné a radostné ZAŽÍVÁNÍ péče o náš vnitřní i vnější prostor!


Soňa Šťastná
 

bottom of page