top of page

Dávání a přijímání

Hlavní pravidlo je DÁVEJ. Nemám však na mysli, aby jste se rozdali – utratili všechny peníze, až na samé dno. Tak to nepracuje. Nesmíte se pouze soustředit na akumulování peněz, tím uzavřete svoje proudění energie peněz. U peněz se nerozlišuje, zda rozdáváte a nebo utrácíte, pro ně je to jeden stejný impuls pro pohyb jejich energie. Rozdávání, jakožto protiklad libovolného utrácení, se projevuje jako katalyzátor proudění úplně stejně a vy tímto způsobem zapojujete energie vyrovnávání.

Dám takový příklad pro dámy. Mají plnou  šatníkovou skříň šatů k prasknutí, které třeba zakoupili již před delší dobou. Jejich švitoření, že nemají co na sebe bude za nějaký čas více a více aktuální, neuvolnili prostor pro nové hadříky – moderní, uzavřeli energii, jež značí Vesmíru, že jste spokojeny a více nic již nepotřebujete v této oblasti. Po svých procházkách na nákupech nenarazíte nikdy na něco, co by se Vám hodilo na tělo a sedlo. Stačí však trochu uvolnit váš šatník doma, udělat v něm mezeru a situace se okamžitě změní. Při svých cestách najednou narazíte na něco, co se vám hodí, má to slevu, je to modernější – no nekupte to!

To stejné se praktikuje i ve vašem finančním hospodářství domácnosti. Vše se vrátí mnohonásobně, vrátí se ze samotného Vesmíru, který je vyladěn podle harmonie dávání. Na zachování proudění energie je třeba se vždy soustředit, protože jinak se proud energie zkratuje. Bohatí lidé toto praktikují nevědomky, něco se jim nelíbí, tak to vyhodí a to např. formou rozdání a nebo i toho vyhození, vytvoří okamžitě možnost proudění nové energie. U nich jsou to i odpisy z daní. Zákony mystiky peněz – proudění energie peněz, nezajímá a nerozlišuje motiv, jestliže  okruh magnetické energie byl jednou uveden do pohybu cirkulací , bude zase vrácen zpět z Vesmíru a většinou mnohonásobně více. U běžných lidí, většinou ne těch přehnaně bohatých, motiv hraje svou úlohu, protože podporuje pokrok na úrovni srdce a svého ducha, ale nemá vliv na akci bumerangu , při běžné cestě peněz. Zákon není ovlivněn touto skutečností možná proto, že samotný akt uvolnění ( nechat věci plavat) vytváří tolik energie, že neutralizuje i motivy sobecké v dobré.

 

Vždy tedy musíte uvolnit menší částku ze svého rozpočtu do oběhu, ať utrácením nebo dárku ( Vesmír toto nerozlišuje), aby jste otevřeli proudění financím. Ovšem pozor, nikdy bezmyšlenkovitě až na samé dno i třeba ze soucitu. Musíte si uvědomit, že zde hrají roli i jisté předprogramované věci, u nechutně bohatých, naučit se pracovat s těmi energiemi, pokud toto nedokážou, příště se stanou opačnou polaritou – bezdomovci, kde se budou učit zase o proudu energie peněz. Každá bytost má určen svůj standard- finanční výši, a s tím se musí naučit pracovat a někdy i období nouze. Znáte přeci z okolí příběhy jako: člověče, včera jsem podal tiket, jen tak a vyhrál jsem 3 000,- Kč. No a druhý den : člověče, mně shořel motor u vodárny a ten motor stojí 3 000.- Kč, tak tou výhrou zaplatím ten motor. Nastoupilo vyrovnání, protože by byl překročen váš předem stanovený limit, standard – tak jste se kdysi rozhodli pro poučení a nebo i byli přinuceni.

bottom of page