top of page

Peníze aneb příběh o dávání a přijímání

"Peníze nejsou jen čísla a papíry. Peníze jsou především VZTAHY." Jsou příběhem, který vyprávíme sobě i druhým..

Dlouho jsem přemýšlela, zda tuto sekci zařadit. Možná je zde z určité části hlavně pro mě, protože téma “peněz” pro mne bylo a je velikou sondou do nitra sebe sama. Dnešní doba však umožnuje nahlížet na tyto pojmy již z mnoha úhlů, některých s přesahem do určitých spirituálních či chcete-li duchovních rovin, a mě  tak velmi pomohlo naučit se nahlížet na peníze jinak.

Určitě jste o PENĚZÍCH slyšeli hodně moudrých i nemoudrých slov, známých citátů a rozhodně jste slyšeli mnoho zaručených rad. Zásadní věty o penězích se také dozvídáme už v dětství, od rodičů a prarodičů, které tvoří naše budoucí programy.

 

 

Každý by rád měl mnoho peněz, málokdo má však vztah z penězi poctivě urovnaný.

Ale řekl Vám někdy někdo, jak je důležitý VZTAH K PENĚZŮM a prozradil Vám, jak se takový vztah vytváří?  Každý den konáme až několikrát jeden z nejsilnějších a nejmocnějších  energetických rituálů, rituálů, kterými ovlivňujeme kvalitu našeho života, aniž bychom si to vůbec uvědomovali…

Pro pochopení toho, co se při nákupu  a prodeji odehrává, je nejprve nutné pochopit, CO vlastně reprezentují peníze, jejich význam a úlohu.

Jak tedy vnímat peníze??

"Peníze nejsou jen čísla a papíry. Peníze jsou především VZTAHY.“ Jsou příběhem, který vyprávíme sobě i druhým.. O našich hodnotách, tužbách, snech a energii, kterou jsme ochotni pro dosažení zmíněného vypouštět do "oběhu". O tom, na kolik si vážíme sami sebe.

Jsou zhmotněním vaší energie, nálady, postoje – prostě vibrace, kterou vkládáte do činnosti (práce), za kterou následně peníze obdržíte. Je tolik lidí, kteří do své práce vkládají tolik, a přesto se bojí říci si o odpovídající částku. Proč??  

Peníze tak vypovídají příběh o vaší sebehodnotě.  Za kolik stojíte?  Jakou hodnotu má vaše vydaná energie? 

To platí i při nákupu produktů či služeb PRO VÁS.  Za kolik stojíte?  Jakou hodnotu/kvalitu kupujete pro sebe? A za kolik jste ochotni sami sebe obohatit, opečovat se, jinak řečeno – dopřát si?

Tomu pak  odpovídá i cena - energie, kterou jste ochotni zaplatit – poslat dál do oběhu. 

Samozřejmě je nutno stát nohama na zemi a znát mapu svých finančních možností. Často to však není nedostatek finančních prostředků, ale nedostatek vnitřní sebehodnoty, co nám brání jak prodat, tak nakoupit za vyšší úrověn vaší zhmotněné energie, tedy za vyšší peněžní částku. A tak nízká vibrace bude vždy přitahovat sobě podobné, nízké vibrace, energie vyšší vibrace pak naopak bude neustále cirkulovat na společné vyšší úrovni.

Všimli jste si někdy, jak bohatí lidé věčně utrácejí za drahé a luxusní věci?? Mnohé často napadne – kdybych já měl tolik peněz, neutrácel bych, ale uschoval a šetřil…a v tom je právě ten rozdíl. Bohatství přitahuje bohatství, chudoba chudobu, jinak řečeno – vrána k vráně sedá. Nejde samozřejmě o to, abyste přestali šetřit a vydali se ze všech svých finančních prostředků, to rozhodně ne, tak to nefunguje!!! Je třeba mít svoji finanční situaci v první řadě pod kontrolou. Ale jde o to udržovat energii peněz v pohybu.  Vydávat, abychom stejnou měrou mohli přijímat.

Více pro inspiraci na: 

A jak to dělám já?

V první řadě vnímam rozdíl mezi utrácením a investicí. UTRATIT peníze pro mne znamená – odevzdat nenávratně, zmenšovat obsah bohatství. INVESTOVAT je naopak vědomý vklad v cosi, v co věřím, že se mi v určité formě úměrně (až pozitivně neúměrně ☺) vrátí.  A v tom je obrovský energetický rozdíl při provádění platebního úkonu.

Dnes, když jdu na masáž, seminář, školení, koncert či nakupuji cokoli jiného – nemyslím na to, kolik stojí, kolik "musím utratit", abych získala to, po čem toužím. Myslím na to, že investuji do něčeho, a tedy mě to nejenom obohatí, ale také se mi mnohonásobně vratí.  Neboť to je investice.  A tak i energetická výpověd o mojí vlastní hodnotě, kterou vysílám do Vesmíru.

Co říci na závěr?

"Nemusíte nic vlastnit, abyste se cítili bohatí, ačkoli jestliže se neustále cítíte bohatými, věci k vám téměř dozajista přijdou. Bohatství přichází pouze k tomu, kdo už je má. Zdá se to být téměř nespravedlivé, ale je to tak. Jak bohatství, tak nedostatek jsou vnitřní stavy projevující se ve vaší realitě. Ježíš to vyjádřil takto: «Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má»."

Eckhart Tolle

bottom of page